ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

สั่งปิดสถานที่เสี่ยงพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกให้อยู่แต่ในเคหสถาน งดเข้าไปในพื้นที่

   เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 อำเภอ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด  สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ 3 อำเภอ และกำหนดให้แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เป็น “พื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก” ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

โดยคำสั่ง "ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว” ประกอบด้วย คำสั่งที่ 220/2564

1.ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564, คำสั่งที่ 222/2564

2.ปิดพื้นที่โรงงานซีราพอร์ทเซรามิค หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และคำสั่งที่ 223/2564

3.ปิดพื้นที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564

 

ส่วนคำสั่งที่ 221/2564 เป็นคำสั่ง “กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก” ในแคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 และให้อยู่แต่ในเคหสถาน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่
 ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน และวางมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ที่พบการระบาด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยเปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอยู่ที่ 270 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 9 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

 โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ หลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 33 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ใหม่ตลาดสันป่าข่อย 6 ราย, สภ. ฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง 6 ราย, กลุ่มเก็บลำไย หมู่ 3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 5 ราย, เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ และครอบครัว 4 ราย, ฮอนด้าพิงคนคร เชียงใหม่ สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ 3 ราย, โรงเรียนนานาชาติ ABA ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง 3 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-2 ราย

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่
คลัสเตอร์เดิม จำนวน 126 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 19 ราย, หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด 15 ราย, หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 13 ราย, ตลาดวโรรส 8 ราย, โลตัสคำเที่ยง 6 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 5 ราย, และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-4 ราย 
พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 58 ราย โดยพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ และส่วนใหญ่ยังมีการปกปิดข้อมูลความเสี่ยง เนื่องจากทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและห้ามดำเนินการ  ทำให้เกิดการสัมผัสในครอบครัว และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 44 ราย

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

สำหรับคลัสเตอร์ของตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบหลายตลาดด้วยกัน ได้แก่คลัสเตอร์ใหม่ ตลาดสันป่าข่อย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ไปจับจ่ายซื้อของ และมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นบางส่วน ทั้งนี้หากพบมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นจะต้องมีการดำเนินการเช่นเดียวกับตลาดประตูเชียงใหม่ 

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่
ขณะที่ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะลงตรวจ ATK เชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 27 ต.ค. 64 ส่วนตลาดประตูเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 110 ราย ยังคงพบทั้งผู้ใช้บริการ พ่อค้าแม่ค้า และผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงทุกคน “หยุดอยู่บ้าน” อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย 


ด้านการระบาดในพื้นที่อำเภอฮอด พบการติดเชื้อในกลุ่มคนงานเก็บลำไย ที่หมู่ 3 ตำบลหางดง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ยังไม่ทราบประวัติการติดเชื้อที่แน่นอน ส่วนคลัสเตอร์หมู่ 7 ตำบลหางดง มีผู้ติดเชื้อสะสม 81 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สัมผัสในชุมชนที่พบระหว่างการกักตัว และติดตามกลุ่มเสี่ยง และคลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี ก็ยังคงเป็นผู้สัมผัสในชุมชน

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่
สำหรับวันที่ 26 ต.ค.64 มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รายแรกเป็นเป็นหญิงไทย อายุ 62 ปี มีประวัติโรคประจำตัวเป็นไตวาย ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อในครอบครัว และไม่มีประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน วันที่ 15 ตุลาคม มีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ วันที่ 20 ตุลาคม ส่งตัวมาโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อฟอกไตทางหลอดเลือด วันที่ 24 ตุลาคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 04.30 น.

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่
อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี มีประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปัจจัยการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ระบาด คือคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และไม่มีประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน วันที่ 11 ตุลาคม มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก เข้ารับการตรวจหาเชื้อและพบว่าติดโควิด วันที่ 12 ตุลาคม รับรักษาไว้ที่ โรงพยาบาลสนาม วันที่ 13 ตุลาคม ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 21 ตุลาคม มีอาการซึม ไม่รู้ตัว ความดันโลหิตต่ำ จึงได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 07.12 น. 

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่

cr.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคำสั่ง ปิดสถานที่ใน3อำเภอ ห้ามเข้า-ออก งดเข้าไปในพื้นที่