สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

โควิดลามไม่หยุด "เชียงใหม่"เจออีก2คลัสเตอร์ใหม่ สั่งปิดตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ตลาดดอกไม้ เข้มพื้นที่โดยรอบเขตเฝ้าระวังสูง 14 วัน

   สถานการณ์โควิดในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการเเพร่ระบาดอย่างต่อเรื่อง ล่าสุดพบคลัสเตอร์เชียงใหม่เพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ ที่อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่อาย พร้อมสั่งปิดตลาดวโรรสหรือกาดหลวง ,ตลาดต้นลำไย และตลาดดอกไม้  แหล่งขายของฝากชื่อดัง 3 วัน ตั้งแต่ 21-23 ตุลาคม 2564 โควิดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 37 ราย เพื่อทำความสะอาด พร้อมกำหนดพื้นที่โดยรอบเป็นเขตเฝ้าระวังสูง 14 วัน

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"
โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และวางแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

   โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้อำเภออมก๋อย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation – CI พร้อมขอให้มีการล็อคดาวน์ครัวเรือน จำกัดขอบเขต และยุติการเคลื่อนไหวของประชาชนทันที เพื่อลดการกระจายเชื้อ ในการนี้ คณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์ฯ ได้เห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลนคร ปิดตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย และตลาดดอกไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกัน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด และกำหนดเขตบริเวณโดยรอบเป็นเขตเฝ้าระวังสูง 14 วัน พร้อมทั้งให้มีการเร่งตรวจ ATK และฉีดวัคซีนในห้วง 3 วัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติสนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด ทั้งนี้ ผู้ที่จะกลับเข้าไปค้าขายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้นั้น จะต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด ซึ่งจะได้มีการออกบัตรเพื่ออนุญาตให้เข้าพื้นที่

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

ประกาศ 6 สถานที่เสี่ยง แจ้งผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม

1.ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

2.ตลาดต้นลำไย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

3.ร้าน Sport design (ร้านรับผลิตเสื้อและพิมพ์ลายเสื้อ) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

4.อู่ อ.การาจ เจริญยนต์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี

5.ร้าน Tengoku ซอย 5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

6.CDC Dental Clinic (มีโชคพลาซ่า) ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ


  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายชาวอเมริกัน อายุ 66 ปี มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ติดเชื้อจากการสัมผัสกับคนใกล้ชิด มีประวัติได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม จากต่างประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม วันที่ 6 กันยายน เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ และกักตัวที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว ต่อมาวันที่ 17 กันยายนได้รับแจ้งว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 13 ตุลาคม พบว่าระบบหายใจล้มเหลว จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์ให้การรักษาประคับประคองเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 18 ตุลาคมได้เสียชีวิตลง ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 45 ราย

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

ด้านผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 357 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 3 ราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดลำปาง จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 351 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 31 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 45 ราย  อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 33 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 63 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม อาทิ คลัสเตอร์หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง 8 ราย, คลัสเตอร์ร้าน High End Star Avenue 7 ราย, คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง 6 ราย, คลัสเตอร์โรงน้ำดื่มพีเอ็น โรงลูกชิ้นพรสวรรค์ และหอพักเจ๊พร หมู่ 9 ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง 5 ราย, คลัสเตอร์ตลาดท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 4 ราย, คลัสเตอร์บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว 3 ราย ,คลัสเตอร์หมู่ 15 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง 3 ราย และยังมีจากคลัสเตอร์อื่นๆ อีก 1-2 ราย

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"
 นอกจากนี้ยังมีการรระบาดจากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง อีก 179 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์หย่อมบ้านจือทะและเมโลเด อำเภออมก๋อย 55 ราย ,คลัสเตอร์ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย 37 ราย ,คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 33 ราย ,คลัสเตอร์ชุมชนย่านช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 ราย ,คลัสเตอร์งานศพ หมู่ 10 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย 12 ราย ,คลัสเตอร์หอพัก หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 12 ราย ,คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด 8 ราย ,คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างหน้าหอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 4 ราย ,คลัสเตอร์ร้าน Sport Design ช้างเผือก 3 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-2 ราย

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"
 สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อน้อยลงเหลือ 33 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,156 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจพบครั้งที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงสูงระหว่างการกักตัว และการตรวจเชิงรุกของกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ส่วนคลัสเตอร์ย่อยในอำเภอต่างๆ พบแล้วมากกว่า 10 คลัสเตอร์ และทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองใหม่ พร้อมตรวจคัดกรองอีกครั้งในวันที่ 20-22 ตุลาคม เพื่อเปิดดำเนินการอีกครั้งแบบ New Normal ในวันที่ 23 ตุลาคม นี้

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"


   คลัสเตอร์ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย พบผู้ติดเชื้อในตลาดวโรรส 32 ราย ตลาดต้นลำไย 5 ราย พบทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อของ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะทำการปิดตลาดวโรรส ต้นลำไย และกาดดอกไม้ 3 วัน ตั้งแต่ 21-23 ตุลาคม และประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 14 วัน โดยผู้ที่จะกลับมาเปิดขายสินค้าในวันที่ 24 ต.ค. 2564 ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับตลาดเมืองใหม่ คือ ต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
 คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 45 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ปิดเพื่อทำความสะอาดแล้ว 3 วัน ตั้งแต่ 20-22 ตุลาคม 2564 และจะเปิดทำการได้ผู้ประกอบการค้าต้องมีเงื่อนไขเดียวกับตลาดวโรรส และตลาดเมืองใหม่

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"
 ส่วนอีก 2คลัสเตอร์ใหม่ ที่พบเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์หย่อมบ้านจือทะ และเมโลเด อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 55 ราย ซึ่งเชื่อมโยงจากหอพักนักเรียนแบ๊ปติส ที่ ตำบลยางเปียง ส่วนสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อเป็นการแพร่จากผู้ติดเชื้อที่ลงพื้นที่หาเสียง และมีประชาชนบางท่านเดินทางไปพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่ และอีกคลัสเตอร์ใหม่ คือคลัสเตอร์หมู่ 10 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย จากการไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน ที่มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัด และมีการรับประทานอาหาร สังสรรค์ และมีกิจกรรมรวมกลุ่มร่วมกัน จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใกล้ชิด ทางทีมควบคุมโรคอำเภอแม่อายได้เร่งลงพื้นที่คัดแยกกลุ่มเสี่ยงและตรวจค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้ว

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"

 

ขอบคุณ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สั่งปิด3ตลาดดังเชียงใหม่ หวั่นลามเป็น"คลัสเตอร์ใหญ่"