ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้

ยกระดับมาตรการคุมเข้ม จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดตลาดสันป่าข่อย 3 วัน คลัสเตอร์ตลาดสันป่าข่อยพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 44 ราย


  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสั่งปิดตลาดสันป่าข่อย เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดอยเต่า ประกาศให้หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ภายหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทีเดียว 14 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านที่ไปประกอบการค้าขายที่ห้างโลตัสคำเที่ยง

ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้

ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้

ล่าสุดนั้น คลัสเตอร์ตลาดสันป่าข่อย พบผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย (ข้อมูลวันที่ 28 ต.ค.64)   โดยหลังจาก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังเปิดดำเนินการแล้ว
ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้

ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้

  พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีประกาศ ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 20-28 ต.ค. 2564
1.กรุงศรีออโต้ (สาขาเชียงใหม่) ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน
2.บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด (จัดเก็บขยะ) ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน
3.ก๋วยเตี๋ยวเก๊ามะขาม ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
4.สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์ตรวจเฉพาะกิจที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

ยกระดับมาตรการเข้ม สั่งปิดตลาดในจังหวัดเพิ่ม มีผลพรุ่งนี้