เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

รู้เเล้วถนนหายกลางทุ่งนาที่ยโสธร คืออะไร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ชี้เเจงเองไม่ใช่ถนน

  กรณีประเด็นที่สร้างกระเเสวิพากษ์วิจารณ์กับถนนลาดยาง ติดเสาไฟโซลาร์เซลล์ โผล่กลางทุ่งนาที่ยโสธร โดยชาวบ้าน ต.ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร้องเรียนการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ และไปสิ้นสุดบริเวณทุ่งนาซึ่งเป็นทางตันสัญจรไปต่อไม่ได้ ล่าสุดรู้สาเหตุถนนหายกลางทุ่งนาเเล้ว

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน
  จากนั้นแขวงทางหลวงชนบทยโสธร โดย นายเกรียงไกร เมืองโคตร ผอ.ขทช. ยโสธร ได้ออกมาชี้เเจงว่า  ตามที่ กรมทางหลวงชนบทได้รับการประสานงานจาก ปปช.จังหวัดยโสธร ว่ามีประชาชนในพื้นที่ บ้านเหมือด ต.ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร้องเรียนการก่อสร้างถนนพร้อมติดป้ายจำกัดน้ำหนักของกรมทางหลวงชนบท ตามประเด็นข่าว “สร้างให้ใครใช้” นั้น

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน
     กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ออกตรวจสอบสถานที่ร่วมกับ ปปช.จังหวัด ปรากฎว่าถนนดังกล่าวมิใช่ถนนในโครงข่ายของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร แต่ได้มีการนำป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก ไปติดในโครงการ โดยติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน
ดังนั้นแขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ประสานสำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงข่ายถนนตามที่ปรากฏในข่าวให้ดำเนินการแก้ไข เพราะหากมิใช่ถนนของกรมทางหลวงชนบท ทางโครงการจะนำป้ายดังกล่าวไปติดตั้งมิได้ เพราะอาจจะสร้างความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน
เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

affaliate-2

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน
  ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64  นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายเชิดชัย  มาลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายรุ่งสุริยัน  ฉ่ำเพชร หัวหน้าฝ่ายช่างกล

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

นายพงษ์พิศ  ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายชัยวิทย์  ทาทอง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ และชี้แจงข้อเท็จจริงในการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานในพื้นที่บ้านเหมือด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ว่า

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

จุดดังกล่าวไม่ได้เป็นถนนแต่เป็นคันคลองส่งน้ำสาย MC-2L-7L ของสถานีสูบน้ำ P.5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตาม พรบ. ปี พ.ศ.2564 วงเงิน 8,417,000.00  บาท ระยะทาง 1.816 กิโลเมตร เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งโครงการฯ ได้เสนอแผนงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 (ไทยนิยมยั่งยืน)

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงคันคลองส่งน้ำจากหินลูกรังเดิมให้เป็นลาดยาง เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรใช้เป็นทางสัญจร เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชนหรือใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และจะได้ใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับงบประมาณบางส่วนและได้เสนอขอรับงบประมาณในภาพรวมของสถานีสูบน้ำ P.5 ในปี พ.ศ.2566 เพื่อให้เชื่อมโยงกับคลองสายหลัก

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

หากได้รับงบประมาณจะสามารถสัญจรได้ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาอุดม บ้านเหมือดและบ้านคูสองชั้น ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน
ทั้งนี้นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ยืนยันว่าการก่อสร้างดังกล่าว เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพิ่มความเจริญสู่ชุมชน และหากได้รับงบประมาณตามแผนงานในส่วนที่เหลือ จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร สร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร ตามเจตนารมณ์และนโยบายของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้วางไว้ต่อไป

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

เเจงเเล้ว ถนนลาดยางหายกลางทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ งบ8ล้าน

ขอบคุณ
โครงการชีล่าง และเซบายล่าง
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 

affaliate-3