มทส. แถลงล่าสุด พบบุคลากรเเละนศ. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ยอดสะสมใกล้ทะลุ100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. แถลงล่าสุดพบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 13 ราย ติดเชื้อสะสมแล้ว 98 ราย

 อัพเดทล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. แถลงการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) พบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 13 ราย (รายที่ 86-98) ทำให้ตอนนี้มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดเชื้อสะสมแล้ว 98 ราย
 


โดยในรายที่ 86 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานอยู่ที่เทคโนธานี มีประวัติสัมผัสกับลูกที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการตรวจ RT-PCR เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ที่ผ่านมา พบติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.มทส.

มทส. แถลงล่าสุด พบบุคลากรเเละนศ. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ยอดสะสมใกล้ทะลุ100

สำหรับผู้ติดเชื้อตั้งแต่รายที่ 87-98 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีประวัติไปกินดื่มสังสรรค์งานเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณประตู 4 (ประตูกัลยาณมิตร) ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้จากการสอบสวนโรคยังพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อในครั้งนี้อีก 23 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดได้เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มทส. แถลงล่าสุด พบบุคลากรเเละนศ. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ยอดสะสมใกล้ทะลุ100

ผู้ติดเชื้อรายที่ 86 ของ มทส. บุคลากรหญิง อายุ 37 ปี ปฏิบัติ​งานที่เทคโนธานี พักอาศัยที่บ้านพัก หมู่ที่ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประวัติสัมผัสลูกที่ป่วย COVID-19 
วันที่ 13 ม.ค. 65 เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิก ARI รพ.มทส. ผลการตรวจพบติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ รพ.มทส. 


มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ติดเชื้อรายที่ 87 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 22 ปี พักอาศัยที่บ้านพักใน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่หอพักสุรนิเวศ 17 มทส. เรียบร้อยแล้ว

ผู้ติดเชื้อรายที่ 88 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 19 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 4 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

มทส. แถลงล่าสุด พบบุคลากรเเละนศ. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ยอดสะสมใกล้ทะลุ100

ผู้ติดเชื้อรายที่ 89 ของ มทส. นักศึกษาหญิง อายุ 20 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ติดเชื้อรายที่ 90 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 19 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ติดเชื้อรายที่ 91 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 19 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

มทส. แถลงล่าสุด พบบุคลากรเเละนศ. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ยอดสะสมใกล้ทะลุ100

ผู้ติดเชื้อรายที่ 92 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 18 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว

ผู้ติดเชื้อรายที่ 93 ของ มทส. นักศึกษาหญิง อายุ 23 ปี พักอาศัยที่บ้านพักส่วนตัวใน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ติดเชื้อรายที่ 94 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 20 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง


ผู้ติดเชื้อรายที่ 95 ของ มทส. นักศึกษาหญิง อายุ 19 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว

ผู้ติดเชื้อรายที่ 96 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 24 ปี พักอาศัยที่บ้านพักส่วนตัวใน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ติดเชื้อรายที่ 97 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 19 ปี พักอาศัยที่หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ติดเชื้อรายที่ 98 ของ มทส. นักศึกษาชาย อายุ 20 ปี พักอาศัยที่หอพักสุรนิเวศ 13 มทส. ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
มีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อรายที่ 87 – 98
มีประวัติไปกินดื่มสังสรรค์งานเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน ณ สถานบริการ บริเวณประตูกัลยาณมิตร
 

รายละเอียดเพิ่มเติม