กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแก้ไขเฉพาะหน้า เหตุไฟฟ้าดับ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โพสต์ความประทับใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแก้ไขเฉพาะหน้า ระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งทาง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้โพสต์เฟซบุ๊ค แต่งกลอนสุดประทับใจ หลังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6ต.ค.66 ที่ผ่านมา


ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โพสต์เหตุการณ์ขณะไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่ง   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ได้ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ทรงไฟฉายไว้ในพระหัตถ์ พระราโชวาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแก้ไขเฉพาะหน้า เหตุไฟฟ้าดับ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ

เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
จึงต้องทรงแก้ไขเฉพาะหน้า
เดชะพระเชาวนปัญญา
และพระมหากรุณาเปนเทียนทอง
ทรงไฟฉายไว้ในพระหัตถ์มั่น
พระราโชวาทประสาทสรรมิบกพร่อง
ตื้นตันใจข้าเฝ้าเหล่าทูลละออง
เสมือนต้องมนตราสวามิภักดิ์
เพราะทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง
หน้าที่ไม่ทรงวางแม้เหนื่อยหนัก
เรื่องจริงของแท้แน่ใจนัก
กราบพระบาทพึ่งพำนักเปนหลักเอย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแก้ไขเฉพาะหน้า เหตุไฟฟ้าดับ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ

  ซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ก็ได้เปิดเผย เพิ่มเติมว่า ระหว่างนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  รับสั่งให้พระสุรเสียงดังขึ้นครับ และทุกคนอยู่ในความเงียบสงบ

 

 พร้อมเผยสาเหตุของการเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ว่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแก้ไขเฉพาะหน้า เหตุไฟฟ้าดับ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ

 
 เหตุเกิดจากอีกาบินชนตู้หม้อแปลงที่คณะสหเวชศาสตร์  ระบบไฟฟ้าสำรองต้องใช้เวลาประมาณ 1 นาทีกว่าจะเริ่มทำงานเข้าระบบ ระหว่างนั้นไฟฟ้าฉุกเฉินในห้องประชุม ทำงานได้เป็นปกติครับ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแอบแฝงทั้งสิ้น