ติดตามข่าวสารได้ที่ www.deepsnews.com

 

บนเพจเฟซบุ๊ก " คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี " ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ในพิธีกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพิธีการทรงเจ้า โดยผู้ที่ทำพิธีอ้างว่า ร่างทรงที่มาประทับนี้ คือร่างทรงของ  " พระพิราพ " ซึ่งทางฝ่ายนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ มีความเคารพนับถือ " พระพิราพ " เป็นครูชั้นสูงสุด
 

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

เมื่อผู้ที่อ้างว่าเป็น " พระพิราพ " บอกว่าร่างทรงได้ประทับแล้ว  ก็มีอาการท่าทางแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น การร่ายรำที่พิสดาร ดูไม่เป็นท่ารำของนาฏศิลป์ อีกทั้งยังมีการโชว์โยนหัวหมูลอยขึ้นฟ้า สร้างความประหลาดใจให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมงานในพิธีมาก และหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางเพจ ก็มีชาวเน็ตออกมาจวกยับสนั่นโซเชียล ซึ่งส่วนใหญ่มองว่า ไม่ควรเอาครูชั้นสูงของวงการนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์  มาล้อเล่นแบบนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็น  " พระพิราพ " องค์จริง รวมทั้งยังมองว่า การกระทำเช่นนี้ อาจทำให้บุคคลที่ร่ำเรียนในวงการนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ไม่พอใจเอาได้

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

สำหรับ " การถ่ายทอดท่ารำ " พระพิราพ " นั้น ผู้ที่แสดงจะต้องบวชเรียน และมีอายุเกิน 30 ปี  อีกทั้งต้องได้รับพระบรมราชโองการ หรือพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือมิเช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่เคยได้รับพระบรมราชโองการ หรือพระบรมราชานุญาตโดยตรง และการถ่ายทอดท่ารำต้องใช้สถานที่เหมาะสม เพราะท่ารำนั้นเป็นท่ารำของมหาเทพคือพระอิศวรซึ่งมีฤทธานุภาพมาก ดังนั้น จึงต้องเป็น วัง หรือวัด เท่านั้น เพราะวังและวัดนั้นมีบริเวณกว้างขวาง เป็นสถานที่อันเป็นมงคล และสามารถรับรองคนที่จะเข้าร่วมพิธีได้เป็นจำนวนมาก ห้ามถ่ายทอดท่ารำในบ้านเป็นอันขาดเนื่องจากบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชน

 

 

 " พระพิราพ " บรมครูชั้นสูงสุด ของนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

การรำเพลงหน้าพาทย์พระพิราบเต็มองค์ ที่ถูกต้อง!!

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

ไปกันใหญ่โต!! โผล่อีก ร่างทรง "พระพิราพ" บรมครูชั้นสูงแห่งนาฏศิลป์ โชว์ร่ายรำพิสดาร ดูไม่เป็นท่า ชาวเน็ตจวกเละ นรกกินกบาลมึงแน่ (คลิป)

 

 

 

Cr.  " คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี "

ขอบคุณคลิป เพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ : Kantapat Jutipornputiwat

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก gotoknow.org