ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

เมื่อท่านทูตอิตาลีเข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณต้องยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาให้ นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำราชอาณาจักรไทยเฝ้าถวาย ซึ่งในการเฝ้าถวายสักการะนี้ มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเมื่อเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมา ปรากฏว่าบุคคล ชาวพุทธต่างเข้ามาร่วมความปลาบปลื้ม และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้สอบถามถึงช่วงขณะหนึ่งที่ทูตอิตาลียกมือไหว้สมเด็จพระสังฆราช โดยท่านได้ยกพระหัตถ์ขึ้นด้วย จากนั้นทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เข้ามาตอบคำถามดังกล่าวด้วย

 

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำราชอาณาจักรไทยเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระปฏิสันถารถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสาธารณรัฐอิตาลีกับราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งทรงพระปรารภถึงบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวอิตาลี ที่ทรงรู้จักเมื่อยังประทับ ณ พระนิวาสสถานในจังหวัดราชบุรี และคุณูปการของศิลปินชาวอิตาลีที่ปฏิบัติงานสร้างสรรค์และบุกเบิกการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปกรรมต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำราชอาณาจักรไทย ได้กราบทูลสำแดงความปีติยินดี และถวายความเคารพมาในนามประธานาธิบดีและประชาชนชาวอิตาลี อีกทั้งกราบทูลปวารณาที่จะกระชับสัมพันธไมตรีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกิจการศาสนา การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นไป

 

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานของที่ระลึกและประทานพรแก่เอกอัครราชทูต

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

งดงามค่ะ

 

ไหว้สวยมากกก กริยาก็นอบน้อม

 

ทำไมเจ้าประคุณสมเด็จ ต้องยกมือรับไหว้ด้วยครับ

 

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ทรงประนมพระหัตถ์ขณะทรงสวดบทประทานพร

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

ท่านทูตไหว้ได้อย่างงดงาม

 

สมเด็จฯท่านรับไหว้ด้วย กราบ ๆ ๆ

 

งดงามช่างนอบน้อม

 

ปฏิบัติได้งามกว่าคนไทยหลายๆคน

สมเด็จพระสังฆราชของเรา ทรงกอร์ปด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ ที่ผู้ได้เฝ้า เกิดความอิ่มเอิบด้วยศรัทธาไม่ว่าผู้ที่ได่เฝ้า จะนับถือศาสนาใด

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 


 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  
-มงคลสมัย2ปีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชันษา92ปี ประสูติปีเดียวในหลวงร.9
-สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับการศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์-พระมรณภาพ ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์
-"พระองค์หญิงสิริวัณณวรี"เสด็จบำเพ็ญพระกุศล เฝ้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ "สมเด็จพระสังฆราช" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช