ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก เรื่องดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดี

ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก เรื่องดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดี


ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า The KidsRights Index ดัชนีสิทธิเด็กระดับโลกประกาศผลการสำรวจประเทศที่ดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดีในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประเทศไทยจัดอยู่อันดับ 8 จากทั้งหมด 182 ประเทศทั่วโลก 

ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก เรื่องดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดี

การจัดอันดับนี้พิจารณาจากหัวข้อหลัก 5 ด้านได้แก่ สิทธิในการดำรงชีวิต สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสิทธิเด็ก ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสิทธิเด็กมากที่สุด

ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก เรื่องดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดี

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เด็กทั่วโลกมากกว่า 1.5 พันล้านคนได้รับผลกระทบ เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ นอกเหนือไปจากปัญหาในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก การแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนถึงวัยอันควร โดยมีเด็ก 42-66 ล้านคนอยู่ในฐานะยากจน

สำหรับประเทศที่ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอแลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน เยอรมัน เนเธอแลนด์ สโลเวเนีย ไทย ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก

ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก เรื่องดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กได้ดี