ตำรวจตระเวนชายแดน จัดกำลังพล ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือประชาชน

เมื่อ 23 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.ร้อย ตชด.324 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ชป.จำนวน 20 นาย เรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ รยบ.บรรทุกชนิด6 ล้อ จำนวน 1 คัน รยบ.ปิคอัพ 1 คัน นำโดย ร.ต.อ.บุญโรจน์ ไชยราชา รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.324 บูรณาการร่วมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) อ.เวียงสา จ.น่าน

ตำรวจตระเวนชายแดน จัดกำลังพล ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

 เพื่อออกแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนช่วยเหลือในการทำความสะอาด บ้านเรือนตลอดจนขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากถูกประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านต้นหนุน หมู่ 5 และบ้านดอนแท่น หมู่ 2 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน และมอบหมายให้ ร.ต.ท.ธนัท ธัญญจารุกุล จนท.งาน กร.ฯ ทำหน้าที่ นตต.ประสานงานการปฏิบัติ ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ณ หอประชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ผลาร ปบ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ตำรวจตระเวนชายแดน จัดกำลังพล ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตำรวจตระเวนชายแดน จัดกำลังพล ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม