ธปท. ประกาศวันหยุด ธนาคาร เพิ่มเติมปี 2563 มีวันไหนบ้างเช็ก

ธปท. ประกาศวันหยุด ธนาคาร เพิ่มเติมปี 2563 มีวันไหนบ้างเช็ก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศ เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น

ธปท. ประกาศวันหยุด ธนาคาร เพิ่มเติมปี 2563 มีวันไหนบ้างเช็ก

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

ธปท. ประกาศวันหยุด ธนาคาร เพิ่มเติมปี 2563 มีวันไหนบ้างเช็ก

 

ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด