เปิดภาพราคาเนื้อหมูที่วางขายตามท้องตลาดเมื่อ 50 กว่าปีก่อน

เปิดภาพราคาเนื้อหมูที่วางขายตามท้องตลาดเมื่อ 50 กว่าปีก่อน

กลายเป็นภาพหาดูยากที่ใครหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องขยี้ตาแรง สำหรับราคาเนื้อหมูในส่วนต่างๆของปี พ.ศ.2510 ที่ถูกติดป้ายเอาไว้ในร้านแห่งหนึ่งเมื่อ 53 ปีที่แล้ว โดยในภาพจะเห็นได้ว่ามีชิ้นส่วนของหมูอยู่ 3 ชิ้น ได้แก่ เนื้อแดง, เนื้อสามชั้น และมันแข็ง-มันเปลว

โดยราคาเนื้อแต่ละส่วนของปี พ.ศ.2510 ได้แก่ เนื้อแดง กิโลกรัมละ 20 บาท / เนื้อสามชั้น กิโลกรัมละ 13 บาท และมันแข็ง-มันเปลว กิโลกรัมละ 12 บาท

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับราคาเนื้อหมูในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2563) ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างสั้นเชิง ได้แก่ เนื้อแดง กิโลกรัมละ 135 บาท / เนื้อสามชั้น กิโลกรัมละ 150 บาท และมันแข็ง-มันเปลว กิโลกรัมละ (ไม่มีระบุราคา) บาท 

 

 

เปิดภาพราคาเนื้อหมูที่วางขายตามท้องตลาดเมื่อ 50 กว่าปีก่อน

 

มูลค่าเนื้อหมูในปัจจุบัน พ.ศ.2563

เปิดภาพราคาเนื้อหมูที่วางขายตามท้องตลาดเมื่อ 50 กว่าปีก่อน