สาธารณสุขยะลา วอนผู้โดยสารรถไฟขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 171 ตู้ที่ 6 รีบเข้ารายงานตัวด่วน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้โพสต์ภาพข้อความ ระบุ จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือ ผู้โดยสารรถไฟขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 171 ตู้ที่ 6 เดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้โพสต์ภาพข้อความ ระบุ... จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือ ผู้โดยสารรถไฟขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 171 ตู้ที่ 6 เดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึง ยะลา วันที่ 9 มกราคม 2564 โปรดรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว หรือติดต่อเบอร์โทร 0933591300 , 0985633488 , 0985633498 , 0985633499