"คนละครึ่ง"รอบเก็บตก ครม.เคาะลงทะเบียน1.34 ล้านสิทธิ  มีการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เคาะอนุมัติโครงการ"คนละครึ่ง"เฟส 2 รอบเก็บตก โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติม 1.34 ล้านสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564  มีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ ทำเนียบรัฐบาล เคาะอนุมัติโครงการ"คนละครึ่ง"เฟส 2 รอบเก็บตก โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติม 1.34 ล้านสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปจนกว่าจะลงทะเบียนครบทั้งหมด เพื่อโอนเงินช่วยเหลือในการใช้จ่าย 3,500 บาทต่อคน

    "คนละครึ่ง"รอบเก็บตก ครม.เคาะลงทะเบียน1.34 ล้านสิทธิ  มีการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข

  สาระสำคัญที่ครม.เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง คือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดําเนินโครงการฯ จากเดิม  กําหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิเนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้  เป็น  กําหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิเนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ โครงกานคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 

  กำหนดการใช้คนละครึ่งเฟส 2 ตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 -14 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.66 ล้านคน จากจำนวนที่เปิดให้สิทธิทั้ง 2 เฟสจำนวน 15 ล้านคน   จึงเหลือสิทธิ์ที่จะเปิดในรอบเก็บตก ประมาณ 1.34 ล้านคน  โดยในวันที่ 20 ม.ค.64 จะเปิดให้ลงทะเบียน และจะให้เริ่มใช้สิทธิ์วันแรก วันที่ 25 ม.ค.นี้ 

"คนละครึ่ง"รอบเก็บตก ครม.เคาะลงทะเบียน1.34 ล้านสิทธิ  มีการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข