เช็คเงื่อนไข"เราชนะ"ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน

คลายข้อสงสัย ชี้เเจงอย่างชัดเจน กระทรวงการคลัง ยืนยัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย มีสิทธิ์เข้าร่วม เราชนะ อัตโนมัติ

   โครงการ เราชนะ กำหนดให้เงินเยียวยาจำนวน 3,500บาทต่อคน  เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64) รวม 7,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. - 12 กุมภาพันธ์ 2564  และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564  อย่างไรก็ตาม ได้มีกระเเสดราม่า เสียงจากเหล่าผู้ประกันตนมาตรา33  ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ อดได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว ซึ่งจะมีเพียงผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ได้รับสิทธิที่เงินเยียวยาช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ


ทั้งนี้ได้มีข้อกำหนดของผู้ที่จะมีสิทธิโครงการ เราชนะ ดังต่อไปนี้

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เช็คเงื่อนไข"เราชนะ"ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน


   ล่าสุดเกี่ยวกับข้อสงสัยของประชาชน ทาง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เเละในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะเเบบอัตโนมัติอยู่เเล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

เช็คเงื่อนไข"เราชนะ"ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน


โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้ 

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

 

เช็คเงื่อนไข"เราชนะ"ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงินให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

- กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท

- สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

 

ทั้งนี้ทางระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท  หรือ 5,600 บาท

เช็คเงื่อนไข"เราชนะ"ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน

                                                            >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<