ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ เจ้าสัวธนินท์- เจ้าสัวเจริญ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ เจ้าสัวธนินท์- เจ้าสัวเจริญ

วันนี้ (1/02/2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

๑. นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖. นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗. นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๑๐. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕ 

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ เจ้าสัวธนินท์- เจ้าสัวเจริญ                                                   >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<