หากกดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ. ต้องทำอย่างไร เงินจะเข้าเมื่อไหร่

กระทรวงการคลังไขข้อสงสัย หากกดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ. ต้องทำอย่างไร และเงินจะเข้าครั้งแรกเมื่อไหร่

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "เราชนะ"  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และผู้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หากกดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ. ต้องทำอย่างไร เงินจะเข้าเมื่อไหร่

โดยประชาชนที่อยู่กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เมื่อตรวจสอบสิทธิและผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะ ต้องเข้ามายืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจากทางโครงการเราชนะ และกดยอมรับเงื่อนไขผ่านทางแบนเนอร์เราชนะ เพื่อรับเงิน 7,000 บาท  โดยแบ่งให้กด 2 รอบ ดังนี้ 


1. กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่งมาก่อน เริ่มกดรับสิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

2. กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com) กดรับสิทธิเราชนะ เริ่ม 15 ก.พ. 64 เป็นต้นไป


ประชาชนที่กดรับสิทธิ เราชนะ ผ่านแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 18 ก.พ. 64 เงินจะเข้าคือ 

1.จะได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท วันที่ 18 ก.พ. 64

2.ทุกวันพฤหัสบดี เงินจะเข้า 1,000 บาท /สัปดาห์ จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ
 

ทั้งนี้ หนึ่งในคำถามที่ประชาชนอาจสงสัย หากประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองแล้วนั้น  ถ้ากดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไม่ทัน ต้องทำอย่างไร ทางกระทรวงการคลังได้ไขข้อสงสัยแล้วว่า หากประชาชนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 กดยืนยันรับสิทธิไม่ทัน สามารถกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ได้ภายหลังวันที่ 18 ก.พ. 64 ได้ จะได้รับวงเงิน ดังนี้


1.จะได้รับวงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมา ตั้งแต่ 18 ก.พ.64

2.ทุกวันพฤหัสบดี เงินจะเข้า 1,000 บาท /สัปดาห์ จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ

หากกดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ. ต้องทำอย่างไร เงินจะเข้าเมื่อไหร่

หากกดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ. ต้องทำอย่างไร เงินจะเข้าเมื่อไหร่ >>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<