เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอเรียนชี้แจงว่า ภาพกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นกิจกรรมมอบความสุขและส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมที่เรือนจำ  จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย และลดความเครียดให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเรือนจำฯได้รับเกียรติจากคุณโน้ต อุดม แต้พานิช และคณะศิลปิน เข้ามามอบความสุข และส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขัง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ ซึ่งเรือนจำฯ  เป็นผู้ผลิตรายการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมี 2 รายการ ได้แก่ รายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ และรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศได้รับชมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีสาระประโยชน์โดยรายการดังกล่าว มี น.ช.สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ เรือนจำฯ ก็ได้รับเกียรติจาก ดาราศิลปิน ท่านอื่นๆ  เข้ามาร่วมในรายการอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงกำลังใจจากดารานักแสดง และช่วงช่องทางทำกิน  และถ้าได้ติดตามผลงานของ  คุณโน้ต อุดม แต้พานิช และคณะจะเห็นได้ว่า คณะของโน้ตได้เข้าจัดกิจกรรมส่งความสุขเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแห่งเดียวเท่านั้น แต่ได้เข้าจัดกิจกรรมในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง  อาทิเช่น ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

ขณะนั้น ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งโทษล่าสุดของน.ช.สรยุทธฯ ในขณะนั้น ยังคงเหลือ 4 ปี 16 เดือน และยังไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการพักโทษกรณีพิเศษ สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นเพราะเรื่องการพักโทษกรณีพิเศษฯ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.3/36149 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น จึงทำให้ น.ช.สรยุทธฯยังไม่ทราบว่าตนเองจะได้รับการพักโทษหรือไม่

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจงคลิปโน้ส อุดม จัดกิจกรรมในเรือนจำ คล้ายงานเลี้ยงอำลาสรยุทธ

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<