ไปรษณีย์ไทย ร่อนจม.แจง หลังว่อนคลิปเสียง + ข้อมูล ให้ระวังพัสดุมีเชื้อ โควิด-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่อนหนังสือชี้แจง กรณีมีคลิปเสียงและข้อมูลปรากฎบนสื่อออนไลน์ ว่าขอให้ทุกท่านที่ได้รับจดหมาย หรือพัสดุจากทางไปรษณีย์ ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้าน

วันที่ 11 เมษายน 2564 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ โปรดอย่าหลงเชื่อกรณีมีคลิปเสียงข้อมูลข้อความปรากฎบนสื่อออนไลน์ว่าขอให้ทุกท่านที่ได้รับจดหมาย หรือพัสดุไปรษณีย์ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านเพราะว่ามีคนได้รับ เชื้อ โควิด-19 แล้ว นั้น

ไปรษณีย์ไทย ร่อนจม.แจง หลังว่อนคลิปเสียง + ข้อมูล ให้ระวังพัสดุมีเชื้อ โควิด-19

ไปรษณีย์ไทยขอแจ้งว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบันทึกคลิปเสียงเพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนัก และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 อย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดมือบ่อยๆ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลทำความสะอาดมือ ส่วนเคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร โดยจะต้องติดตั้ง QR Code สำหรับ แอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง ขณะที่ศูนย์ไปรษณีย์ต้องดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงพัสดุ

อนึ่ง ขอเรียนว่าข่าวในลักษณะเช่นนี้มีออกมาเป็นระยะ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ไปรษณีย์ไทย ร่อนจม.แจง หลังว่อนคลิปเสียง + ข้อมูล ให้ระวังพัสดุมีเชื้อ โควิด-19 ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ไปรษณีย์ไทย ร่อนจม.แจง หลังว่อนคลิปเสียง + ข้อมูล ให้ระวังพัสดุมีเชื้อ โควิด-19