ด่วน ธนาคารเลื่อนเวลาเปิด-ปิด สาขาในห้างไม่เกิน 5 โมงเย็น เริ่ม 16 เม.ย.นี้

สมาคมธนาคารไทย ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิดธนาคาร สาขาในห้างทั่วประเทศ ไม่เกิน 17.00 น. สาขานอกห้าง ไม่เกินเวลา 15.30 น.เริ่ม 16 เม.ย.นี้ ป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 เม.ย. 64 สมาคมธนาคารไทย ร่วมธนาคารพาณิชย์ ปรับปิดเวลาทำการแบงก์ ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมสั่งปิดเวลาทำการแบงก์ในห้าง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ทางสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ด่วน ธนาคารเลื่อนเวลาเปิด-ปิด สาขาในห้างไม่เกิน 5 โมงเย็น เริ่ม 16 เม.ย.นี้

1. ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ online ได้ตามปกติ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทาง website ของแต่ละธนาคาร

2.  ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้ สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิด ไม่เกินเวลา 17:00 น. ส่วนสาขาภายนอกปิด ไม่เกินเวลา 15:30 น.

3. จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

4 กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ่นฆ่าเชื้อทันที และเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น ส่วนพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน


มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ด่วน ธนาคารเลื่อนเวลาเปิด-ปิด สาขาในห้างไม่เกิน 5 โมงเย็น เริ่ม 16 เม.ย.นี้