เช็คเวลา - พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล 29 เม.ย. นี้ กปน.เปลี่ยนประตูน้ำ - ซ่อมท่อ

เช็คได้เลยเวลา - สถานที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หลังการประปานครหลวงจำเป็นต้องปิดปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำและซ่อมท่อประปาในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64

เรื่องนี้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องรับทราบข่าวสารไว้ เมื่อล่าสุด เพจ การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA) ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่จะเกิดน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากทางการประปานครหลวงปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำและซ่อมท่อประปา

เช็คเวลา - พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล 29 เม.ย. นี้ กปน.เปลี่ยนประตูน้ำ - ซ่อมท่อ

โดยทางเพจระบุว่า "ประกาศ : คืนวันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64 (22.00 - 05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่

     
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำและซ่อมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณตรงข้ามซอยเทียนทะเล 26 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้


- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ตั้งแต่ คลองสนามชัย ถึง ถนนสหกรณ์ (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ ซอยเทียนทะเล 19 ถึง 25 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเทียนทะเล 22 ถึง 30) 


- ถนนสหกรณ์ คลองพิทยาลงกรณ์ คลองประมง คลองแสนตอ คลองขุนราชพินิจใจ

เช็คเวลา - พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล 29 เม.ย. นี้ กปน.เปลี่ยนประตูน้ำ - ซ่อมท่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

เช็คเวลา - พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล 29 เม.ย. นี้ กปน.เปลี่ยนประตูน้ำ - ซ่อมท่อ