เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

จังหวัดที่ผู้เดินทางต้องกักตัว ตามมาตรการควบคุมโควิด19 โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่สีแดงที่ ล่าสุดกทม.ขอให้งดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรค เเละเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน

27 เม.ย.64   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุก โดยรถพระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณวัดสะพาน เขตคลองเตย

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้กรุงเทพมหานครนำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงเช้าตั้งจุดตรวจบริเวณวัดสะพาน ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 500 คน ส่วนในช่วงบ่ายจะย้ายไปตั้งจุดตรวจบริเวณชุมชน 70 ไร่ ให้บริการตรวจตัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 500 คน รวมทั้งสิ้นสามารถตรวจคัดกรองได้ 1,000 คน

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกในวันนี้ได้รับการรายงานว่า ขณะนี้มีประชาชนในชุมชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 ราย ซึ่งตกค้างอยู่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม โดยได้สั่งการใหัสำนักงานเขตคลองเตยจัดหารถ เพื่อนำผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) เพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนภายในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ ส่วนประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

จะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง คือวันพรุ่งนี้โดยจะแบ่งความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครจะจัดให้อยู่ในศูนย์พักคอย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์อาคารสำหรับเป็นศูนย์พักคอยระหว่างรอรถมารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

โดยทาง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ไขข้อสงสัย COVID-19 

ถาม : เดินทางไป-กลับ กทม. ต้องกักตัวหรือไม่
ตอบ : กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล

กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม.  ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

เพิ่มอีกจังหวัด เดินทางเข้าพื้นที่กทม. ต้องกักตัว14วัน งดไปในแหล่งชุมชน