เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่

เราชนะ - เรารักกัน ทำประชาชนได้เฮดังๆ หลังประกาศวันที่จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิ์เดิมโดนไม่ต้องลงทเบียนใหม่ เช็ควันได้แล้วที่นี่ แล้วรอรับเงินไปใช้ได้เลย

สืบเนื่องจากผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากที่เห็นชอบกับการ เพิ่มวงเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจะสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ทาง ครม. ยังมีมติออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอก 3 

เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่

เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่

ทั้งนี้ยังมีอีกหลายโครงการจากรัฐบาล ได้แก่  เราชนะ , คนละครึ่งเฟส 3 , ม.33 เรารักกัน , ยิ่งใช้ยิ่งได้ , เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมไปถึงการลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเยียวยาประชาชนในหลายๆ ช่องทางหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่มติคลอดไฟเขียวให้ทั้งโครงการ ม.33 เรารักกัน และ เราชนะ ที่ได้เงินเพิ่มโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยทางรัฐบาลจะยังคงโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิ์เดิม ซึ่งมีกำหนดการโอนเงินเข้าดังต่อไปนี้ 

เราชนะ
จะโอนเงินงวดแรกเข้าให้ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท ส่วนงวดที่สองจะโอนให้ใน วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่

ม.33 เรารักกัน
โอนเงินงวดแรกให้ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และงวดที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าวจะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม นี้

เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

เราชนะ - เรารักกัน เงินเข้าเร็วกว่าที่คาด เช็ควันได้แล้วที่นี่