ครม.เคาะแล้ว เพิ่มเงิน ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิ.ย.

ครม.เคาะแล้ว เพิ่มวงเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน โดยจะแบ่งโอนเงินเข้าอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท อีกทั้งยังเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะ และมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาทด้วย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีรายงาน ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินโครงการเยียวยาต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการเราชนะ โครงการม.33 เรารักกัน 

ครม.เคาะแล้ว เพิ่มเงิน ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิ.ย.

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายกว่า 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติโครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

และได้อนุมัติขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม อีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ครม.เคาะแล้ว เพิ่มเงิน ม.33 เรารักกัน ให้อีก 2,000 ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิ.ย.