ข่าวปลอม" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19 นั้น ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรควิด-19 จากทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

กรณีเผยแพร่ข่าวสารว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19 นั้น ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จากทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นทางการเท่านั้น
 

ข่าวปลอม" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นทางการเท่านั้น

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นทางการเท่านั้น

ข่าวปลอม" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ข่าวปลอม" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19