ข่าวปลอม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด19

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด19 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
ข่าวปลอม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด19

ข่าวปลอม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด19

กรณีเผยแพร่ข่าวสารว่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19 นั้น ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรควิด-19 จากทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นทางการเท่านั้น

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ข่าวปลอม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด19