สั่งเด้ง ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เซ่นพิษเด็กแว้น ประลองความเร็วบนถนนหลวง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 176/2564 ลงวันที่ 27 พ.ค. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการใจความว่า

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 176/2564 ลงวันที่ 27 พ.ค. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมีหนังสือด่วนที่สุดที่ 00017(สก).(10)1/3209 ลงวันที่ 27 พ.ค.2564 ขอให้ตำรวจภูธรภาค 2 พิจารณามีคำสั่งให้ พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2564 ปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ 77 ข่าวเด็ด หัวข้อข่าวร้องเรียนกลุ่มเด็กแว้นใช้ถนน 10 เลนเขตเทศบาลเป็นเซอร์กิตแข่งรถ เหตุเกิดบนถนน 317 สระแก้ว-จันทบุรี ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพที่ 179 ไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลวังน้ำเย็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
สั่งเด้ง ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เซ่นพิษเด็กแว้น ประลองความเร็วบนถนนหลวง
 

 เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6(2)  และข้อ 8(2) จึงให้ พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลและการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่งเด้ง ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เซ่นพิษเด็กแว้น ประลองความเร็วบนถนนหลวง

 

สั่งเด้ง ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เซ่นพิษเด็กแว้น ประลองความเร็วบนถนนหลวง

สั่งเด้ง ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เซ่นพิษเด็กแว้น ประลองความเร็วบนถนนหลวง