ครม.ไฟเขียว เคาะ สุทธิพงษ์  นั่งปลัด มท.  ผู้ว่าปทุมฯ ขึ้นรองปลัดฯ  ส่วน ผู้ว่าหมูป่า ขึ้นเป็นพ่อเมืองปทุมฯ แทน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ส.ค. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ตำแหน่ง เช่น ให้ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ส.ค. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ตำแหน่ง เช่น ให้ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้

 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

พร้อมให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ขณะที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร หรือที่เรียกกันว่า "ผู้ว่าหมูป่า" พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 


โค้ดส่วนลดลาซาด้า