รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย ใช้ศักยภาพช่วยสังคมไทยรอดพ้นวิกฤตโควิด-19

9 สิงหาคม 2564 - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำศักยภาพด้านการขนส่ง และความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือสังคมไทย ให้รอดพ้นจากในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้

9 สิงหาคม 2564 - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำศักยภาพด้านการขนส่ง และความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือสังคมไทย ให้รอดพ้นจากในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากผ่านการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 3,231 ชุด กระจายสู่ทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดส่งสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อาทิ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือเม็ด ฯลฯ เพื่อใช้บรรเทาผลกระทบอันจะส่งผลถึงชีวิตจากวิกฤตดังกล่าวในเบื้องต้น
 

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังคงเดินหน้าภารกิจในการบรรเทาการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สังคม กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงภาคประชาชน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การติดตามการรักษาผู้ป่วยภายใต้ระบบ Home Isolation การพัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูล การแจ้งเตือน  และการติดตามผลโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรี รวมถึงยังได้เร่งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำแผนรองรับหากเกิดภาวะวิกฤตกับภาคส่วน ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ขณะนี้ได้เข้าไปทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์การอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการขนส่งในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการเป็นพันธมิตรเพื่อตอบโจทย์ภารกิจสำคัญๆ ของแต่ละองค์กร 
 

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย
 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ตั้งแต่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  ไปรษณีย์ไทยมีความตั้งใจเดินหน้านำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ล่าสุดพบว่ากลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดส่งถุงยังชีพ จำนวน 3,231 ชุด ส่งต่อกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสิ่งของภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค อาทิ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือเม็ด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
 

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย

“สำหรับการแจกจ่ายถุงยังชีพ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมในการรับถุงยังชีพจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน ในการแก้ไขปัญหาของโรคโควิด จากบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” เตรียมดำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรวดเร็วที่สุด
 

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย ห่วงใยและพร้อมช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน ” ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย

รมว. ดศ. มอบหมาย ไปรษณีย์ไทย

โค้ดส่วนลดลาซาด้า