svasdssvasds
ในที่สุดไทยทะลุล้านแล้ว"หมอธีระ"ลั่น ตัวเลขเสียชีวิตที่รายงานอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19ทั่วโลกและในประเทศไทย ระบุว่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19ทั่วโลกและในประเทศไทย ระบุว่า

วันนี้หากรวมจำนวนติดเชื้อใหม่ ไทยจะมียอดติดเชื้อสะสมเกิน 1 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์ของไทยเรา

จากการแถลง ทำให้ทราบได้ว่า ตัวเลขเสียชีวิตที่รายงานนั้นอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีการเหลื่อมเวลาของการรายงานได้อย่างมาก

นอกจากนี้ในแง่ของจำนวนการติดเชื้อใหม่ ซึ่งรายงานเฉพาะที่ผ่านการตรวจวิธีมาตรฐาน แต่ไม่รวมการตรวจ ATK ทำให้ยากที่จะสรุปได้ว่าตัวเลขที่รายงานแต่ละวันนั้นห่างจากสถานการณ์การติดเชื้อปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

หมอธีระ

ในขณะที่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตรวจ ATK เป็นบวกแล้วเข้าสู่กระบวนการทำกักตัวดูแลตัวเองที่บ้าน สิ่งที่ไม่ชัดเจนคือ ตัวเลขนี้น่าจะรวมอยู่ในระบบและรายงานออกมาในตัวเลขที่หาย หากครบเวลากักตัว คำถามที่ชวนคิดคือ ตัวเลขที่หายหากรวมคนที่ ATK เป็นบวก แต่ไม่ได้ตรวจวิธีมาตรฐาน โดยไม่ได้รวมคนเหล่านี้ในรายงานตัวเลขที่ยืนยันว่าติดเชื้อ จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลรายงานหรือไม่

นี่คงเป็นคำถามที่ควรช่วยกันหาคำตอบ ทำให้กระจ่างชัด

อีกประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันมีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่นำเสนอผ่านแหล่งต่างๆ มากมาย จนสร้างความสับสน กังวลใจ และทำให้เกิดความยากลำบากต่อประชาชนในการตัดสินใจ

งานวิจัยทางคลินิกที่ดี และได้รับการยอมรับระดับสากลนั้น มักมีลักษณะดังนี้

1. มีแหล่งที่มาชัดเจน และมีการลงทะเบียนการทำวิจัยทางคลินิก

2. ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

3. มีการระบุรายละเอียดของงานวิจัยอย่างชัดเจน ตั้งแต่ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเรื่องรูปแบบการศึกษา ลักษณะของกลุ่มประชากรที่ศึกษา เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ที่อยู่ อาชีพ ฯลฯ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าสุ่มหรือไม่ คำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างว่าต้องมีมากน้อยเพียงใดเพื่อพิสูจน์สมมติฐานตั้งต้นได้ สถานที่ทำการศึกษาวิจัย ระยะเวลาที่ทำการศึกษาวิจัย รวมถึงวิธีการจัดการและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4. การนำเสนอผลการวิจัย จำเป็นจะต้องเห็นรายละเอียดงานวิจัยข้างต้น และต้องมีการนำเสนอ Baseline characteristics ของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนว่าจำนวนเท่าใด ลักษณะประชากรจำแนกแต่ละกลุ่มเหมือนหรือต่างกันเพียงใด ก่อนที่จะนำเสนอตัวเลขวัดผลลัพธ์ที่ต้องการ

5. นอกจากนี้ยังต้องมีการสรุปให้เห็นข้อจำกัดของการศึกษาวิจัยนั้น เพราะไม่มีงานวิจัยใดสมบูรณ์แบบ และต้องมีการสำแดงให้เห็นว่าคณะผู้วิจัยนั้นมีประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะกับทางผู้สนับสนุนงบประมาณวิจัย บริษัทเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น

สุดท้ายคือ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับสากล เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรอง ประเมินคุณภาพจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น ดังที่เห็นกรณีเร็วๆ นี้ ที่รีบทำรีบใช้กันวงกว้างแล้วต้องถอนงานวิจัยออกมา เพราะได้รับการตรวจสอบพบว่ารายงานการวิเคราะห์ผลที่ผิดพลาดมาแล้ว

เหล่านี้คือจุดหลักๆ ในการอ่านงานวิจัย ให้รู้เท่าทัน และนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้

มิฉะนั้นเราอาจตกเป็นเหยื่อของกับดักประชาสัมพันธ์ โฆษณาตัวเลขนี่สูงนั่นต่ำ เพื่อขายของต่างๆ เชิงพาณิชย์โดยง่าย

เราเรียนรู้ได้จากบทเรียนต่างๆ ทั่วโลก ของล้นสต๊อค ขายไม่ออก หรือหาหนทางหากิน ก็ย่อมมีความพยายามระบายของ โดยเล่นกับตัวเลขมาล่อให้คนซื้อ ไม่ว่าจะลดราคา หรือล่อหลอกด้วยสรรพคุณต่างๆ ที่อาจไม่เป็นจริง

ส่วนทองแท้ย่อมเป็นทองแท้อยู่วันยังค่ำ

วิกฤติการระบาดทั่วโลกขณะนี้ ประเทศต่างๆ จะพ้นวิกฤติได้ หากวงการเมืองสุจริต วงนโยบายซื่อสัตย์ และวงวิชาการมีจริยธรรม

สำหรับประชาชนอย่างพวกเราทุกคน ขอให้ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด

ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า สำคัญมาก

ด้วยรักและห่วงใย

หมอธีระ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด