รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี

รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้โพสต์ข้อความว่า 

เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

#สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) #ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงค์นี้ https://eservice.vajira.ac.th/.../ps/register/check608 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

 วัคซีน

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า