กรมควบคุมโรคแจงกรณีรพ.ศิริราชยกเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตร้าฯ มาฉีดไขว้

กรมควบคุมโรคแจงกรณีรพ.ศิริราชยกเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตร้าฯ มาฉีดไขว้ แบบวัคซีนซิโนเเวค Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนเเอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 หรือวัคซีนสูตรไขว้

โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศว่า ตามที่ โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca เเอสตร้าเซเนก้า สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น

 ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม
 

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิดซิโนเเวค Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด เเอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 หรือวัคซีนสูตรไขว้

รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หากรพ.ศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด
 

 

ศิริราชฉีดสูตรไขว้

 

ล่าสุดวันที่ 11 กันยายน 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี รพ.ศิริราชออกประกาศยกเลิกการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 1 วันที่ 10-20 ก.ย. เนื่องจากไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ฉีดสูตรไขว้ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า ว่า ไม่ได้มีประเด็นอะไร เพียงแต่ รพ.ศิริราช ขึ้นกับโควตาของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นฉีดสูตรไขว้ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า (SA) เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ เพื่อให้ภูมิต้านทานเกิดขึ้นสูงและเร็วกว่าการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็มที่ใช้เวลาห่างกันถึง 12 สัปดาห์ ทาง รพ.ศิริราชก็เปลี่ยนตาม

เมื่อถามว่า จะไม่มีการฉีดสูตรแอสตร้าฯ 2 เข็มแล้วใช่หรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า การศึกษาผลวิจัยฉีดสูตรไขว้ SA เราพบว่าประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานโรคสูงเทียบเท่ากับการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็มแต่ใช้เวลาที่สั้นกว่า ด้วยสถานการณ์เดลตาขณะนี้ เราก็จะไม่ใช่แอสตร้าฯ 2 เข็ม เพราะต้องใช้เวลากว่า 12 สัปดาห์ จึงใช้สูตรไขว้ในการฉีดเพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชน

 

วัคซีนซิโนแวค

ลาซาด้าลดหนัก