กรุงไทยใจดี ให้ยืมเงิน 100,000 อนุมัติรู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อส่วนบุคคล "กรุงไทยใจดีให้ยืม" และ "กรุงไทย Smart Money" ให้ยืมเงิน 100,000 อนุมัติง่ายรู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อส่วนบุคคล "กรุงไทยใจดี" และ "กรุงไทย Smart Money" เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง โดยหากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

 

กรุงไทยใจดี ให้ยืมเงิน 100,000 อนุมัติรู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

เงื่อนไขของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อ กรุงไทยใจดี

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
- สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
- ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
- ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือ บุคคลคค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่ รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย


อัตราค่าธรรมเนียม

- อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้
- กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี
- โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทังจํานวน
- วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน
- มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี


เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

 

กรุงไทยใจดี ให้ยืมเงิน 100,000 อนุมัติรู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

เงื่อนไขของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทย smart money มีรายละเอียดดังนี้


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
- เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
- กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน


เอกสารที่ต้องเตรียมตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- อายุในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- ถ้าเป็นเจ้าของกิจการต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- ถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานลูกจ้างของรัฐให้ใช้สำเนาบัตรพนักงานหรือบัตรลูกจ้างของรัฐ พร้อมหนังสือรับรองรายได้ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
- ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


เงื่อนไข

- บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
- เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
- เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ


ช่องทางการสมัครสินเชื่อ
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

กรุงไทยใจดี ให้ยืมเงิน 100,000 อนุมัติรู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด