"หมอธีระ"เผยสิ่งที่หวังใจว่าจะไม่เกิดขึ้น แนะอย่าให้ยาตัวดังกล่าวรักษาโควิด-19เด็ดขาด

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เผย สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

"หมอธีระรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19  ระบุว่า 

2 ตุลาคม 2564

จำนวนการตรวจ ATK ได้ผลบวกเฉลี่ยรอบ 7 วันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงปลายกันยายนที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ ATK นั้นสูงกว่าจำนวนการติดเชื้อที่รายงานแต่ละวันที่มีแนวโน้มลดลงหรือคงที่

ดังนั้นจึงน่าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าตั้งแต่ปลายกันยายนจนถึงกลางตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการระบาดปะทุขึ้นในกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆ นั้นจะมีมากน้อยเพียงใด

หวังใจว่าจะไม่เกิดขึ้น หากเราทุกคนระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ด้วยรักและห่วงใย

หมอธีระ

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

"ไม่ควรใช้"ยาฆ่าพยาธิ" Ivermectin ในการรักษา "โควิด-19" นะครับ"

ย้ำอีกครั้ง

ใช้ความรู้ที่ถูกต้องในการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต

อ้างอิง

A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ 2020;370:m3379.

หมอธีระ

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า