บริษัทดังระยอง ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรง 75% ในเดือนที่ให้หยุด

โควิดพ่นพิษ! บริษัทดัง จ.ระยอง ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรงให้พนักงาน 75% ในเดือนที่ให้หยุด

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 เพจเฟซบุ๊กข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้มีการเผยแพร่ประกาศของบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า โควิดพ่นพิษ บริษัทดัง จ.ระยอง ขอประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม 64 เนื่องจากปรับสมดุลบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการไปต่อได้ ฃในสภาวะวิกฤติ ในปัจจุบันโดยจ่ายค่าแรงให้แก่พนักงาน 75%

 

บริษัทดังระยอง ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรง 75% ในเดือนที่ให้หยุด

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ขณะที่ประกาศดังกล่าวมีใจความระบุว่า เนื่องจากยอดการสั่งซื้อ และการผลิตที่มีจำนวนลดลงอย่างมาก รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เป็นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อให้บริษัทฯอยู่รอดและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ซึ่งทางบริษัทฯจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 15 ความว่า ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญ อันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับการหยุดกิจการตลอดระยะเวลา ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้พนักงานหยุดชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2564

 

บริษัทดังระยอง ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมจ่ายค่าแรง 75% ในเดือนที่ให้หยุด

 

ขอบคุณ FB : ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด