"ตำรวจทางหลวง"เผย เช็กด่วน 19 เส้นทาง น้ำท่วม-ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้

"ตำรวจทางหลวง" สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบน"ทางหลวง" น้ำท่วม-ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้

กองบังคับการ"ตำรวจทางหลวง" สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบน"ทางหลวง"  พื้นที่จังหวัดที่มี"น้ำท่วม"/ดินสไลด์ การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ขอนแก่น

1.เส้นทางหลวง 2  ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง 

- ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม. การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2.เส้นทางหลวง 2131  บ้านสะอาด - เหล่านางงาม อำเภอเมือง

- ช่วง กม.ที่ 6+800 ถึง 7+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 90-100 ซม.  ใช้ทางเลี่ยง ทล.2062 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี กม.0 ไปออก ทล.12 บ้านฝาง - ขอนแก่น กม.540 เข้าเมืองขอนแก่น การ"จราจร"ผ่านได้แต่ไม่สะดวก รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการ"จราจร"

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

 

​ตำรวจทางหลวง ภาคกลาง

จ.นนทบุรี

3.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง 

- ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ที่ กม.18+500 ทดแทน

4.เส้นทางหลวง 302  สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง 

- ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

จ.สระบุรี

5.เส้นทางหลวง 3020  พระพุทธบาท - หนองโดน อำเภอพระพุทธบาท

- ช่วง กม.ที่ 7+301 (คอสะพานหนองโดน) ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นโพรงการ"จราจร"ผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวย ความสะดวกด้านการ"จราจร"
 
จ.อ่างทอง

6.เส้นทางหลวง 32  นครหลวง - อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

- ช่วง กม.ที่32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้  ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

7.เส้นทางหลวง 32  นครหลวง - อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

- ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

8.เส้นทางหลวง 32  นครหลวง - อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

- ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 50-55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

9.เส้นทางหลวง 32  อ่างทอง - ไชโย อำเภอไชโย
- ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 120 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

10.เส้นทางหลวง 33  นาคู - ป่าโมก อำเภอป่าโมก

- ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"
 
จ.ลพบุรี

11.เส้นทางหลวง 3019  สามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี

- ช่วง กม.ที่ 1+750 ถึง 1+825 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

12.เส้นทางหลวง 3024  บ้านหมี่ - เขาช่องลม อำเภอบ้านหมี่  

- ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 120 ซม. ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"
 
จ.กำแพงเพชร

13.เส้นทางหลวง 1117  คลองแม่ลาย - อุ้มผาง อำเภอคลองลาน  
- ช่วง กม.ที่ 93+155 ดินสไลด์ ด้านขวาทาง การ"จราจร"ไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

 จ.พระนครศรีอยุธยา

14.เส้นทางหลวง 347  บางกระสั้น - บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

- ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 ซม. การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

15.เส้นทางหลวง 3263  อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล 

- ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

16.เส้นทางหลวง 3263  อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล

 - ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"

 จ.สุพรรณบุรี 

​ตำรวจทางหลวง

17.เส้นทางหลวง 33  สุพรรณบุรี - นาคู อำเภอเมือง

- ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 ซม. การ"จราจร"ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"
18.เส้นทางหลวง 340  สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า

- ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"
 
จ.นครสวรรค์

19.เส้นทางหลวง 1  บ้านหว้า - วังไผ่ อำเภอตาคลี

- ช่วง กม.ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 90 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการ"จราจร"
 
ทั้งนี้ "ตำรวจทางหลวง" ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มี"น้ำท่วม"ขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวกควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง  สายด่วน 1193.

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า