ผู้ว่าฯสั่งปิด "สนามฟุตบอล" ชั่วคราว พบมีผู้ติดเชื้อโควิดลงแข่ง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดพบอีก 10 ราย ผวจ.เลย ออกคำสั่งปิดสนามฟุตบอลหลังพบมีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมแข่งขันและมีผู้ชมเสี่ยงจำนวนมาก

ข่าววันนี้ 18 ตุลาคม 2564  ศูนย์บริการสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 จังหวัดเลย เปิดเผยข้อมูลประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสม 3,408 ราย ผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม อีก 10 ราย  โดย ติดเชื้อในพื้นที่ทั้ง 10 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 27 ราย + 1ราย( ผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัดมารักษา รพ.เลย เสียชีวิต) อยู่อันดับที่ 64 ของประเทศไทย

ผู้ว่าฯสั่งปิด "สนามฟุตบอล" ชั่วคราว พบมีผู้ติดเชื้อโควิดลงแข่ง

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ได้ให้ออกคำสั่งจังหวัดเลยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิมฟิตเนส สระว่ายน้ำ สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามให้มีระยะห่างคนละ 1 เมตร นั้น 

ผู้ว่าฯสั่งปิด "สนามฟุตบอล" ชั่วคราว พบมีผู้ติดเชื้อโควิดลงแข่ง

เนื่องจากมีการจัดแข่งขันฟุตบอลที่สนามฟุตบอล The Bilss Loei Sport  บ้านฟากนาหมู่ 11 ต. นาอาน อ.. เมืองเลย จ. เลย และมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากประกอบกับพบผู้ติดเชื้อโควิดจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลในสถานที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเลย ให้ปิดสนามฟุตบอลแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 ตุลาคม 2564  ห้ามผู้ใดเข้าใช้พื้นที่สนามดังกล่าวหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าฯสั่งปิด \"สนามฟุตบอล\" ชั่วคราว พบมีผู้ติดเชื้อโควิดลงแข่ง

ผู้ว่าฯสั่งปิด "สนามฟุตบอล" ชั่วคราว พบมีผู้ติดเชื้อโควิดลงแข่ง

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า