ไปรษณีย์ไทย แจ้งล่าสุด 19 จังหวัด นำจ่ายพัสดุไม่ได้

ไปรษณีย์ไทย ประกาศแจ้งล่าสุด 19 จังหวัด น้ำท่วม ส่งผลกระทบนำจ่ายพัสดุไม่ได้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศอัปเดตการให้บริการ "ไปรษณีย์" ในพื้นที่ประสบภัย "น้ำท่วม" ที่ส่งผลให้การนำจ่ายพัสดุของไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

โดย "ไปรษณีย์ไทย" แจ้งอัปเดตล่าสุดวันนี้(18 ตุลาคม 2564) ระบุว่า เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม" ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถนำจ่ายพัสดุได้ใน 19 จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1. จังหวัดสมุทรปราการ (อ.พระประแดง) 
2. จังหวัดนนทบุรี (อ.เมือง อ.ปากเกร็ด) 
3. จังหวัดปทุมธานี (อ.เมือง อ.สามโคก) 
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.ท่าเรือ อ.มหาราช อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางซ้าย อ.บางบาล อ.นครหลวง) 
5. จังหวัดอ่างทอง (อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย) 
6. จังหวัดสิงห์บุรี (อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี) 
7. จังหวัดสระบุรี (อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.หนองโดน อ.วังม่วง) 
8. จังหวัดตราด (อ.เมือง) 
9. จังหวัดปราจีนบุรี (อ.บ้านสร้าง) 
10. จังหวัดนครราชสีมา (อ.พิมาย อ.โนนสูง) 
11. จังหวัดชัยภูมิ (อ.เกษตรสมบูรณ์) 
12. จังหวัดขอนแก่น (อ.เมือง อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.แวงน้อย อ.พระยืน อ.แวงใหญ่) 
13. จังหวัดมหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย) 
14. จังหวัดนครสวรรค์ (อ.เมือง อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ) 
15. จังหวัดพิษณุโลก (อ.บางระกำ) 
16. จังหวัดอุทัยธานี (อ.เมือง อ.สว่างอารมณ์) 
17. จังหวัดพิษณุโลก (อ.บางระกำ) 
18. จังหวัดพิจิตร (อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง) 
19. จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.บางเลน) 

19 จังหวัด "ไปรษณีย์ไทย" แจ้งล่าสุด นำจ่ายพัสดุไม่ได้

ตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้ที่ https://drive.google.com ซึ่งบริเวณต่าง ๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่าง ๆ อาจล่าช้ากว่าปกติ "ไปรษณีย์ไทย" ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลงจะรีบนำจ่ายผู้รับโดยเร็ว

19 จังหวัด "ไปรษณีย์ไทย" แจ้งล่าสุด นำจ่ายพัสดุไม่ได้

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า