โรงเรียนดังประกาศปิดตัว เลิกกิจการ เตรียมคืนเงินให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ประกาศปิด เลิกกิจการเพราะพิษโควิด-19 คืนเงินค่าแรกเข้าให้กับผู้ปกครอง

มีรายงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีปิดกิจการ เลิกกิจการโรงเรียนสิ้นปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีได้ส่งหนังสือถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องการปิดสถานศึกษา เลิกกิจการโรงเรียน สิ้นปีการศึกษา 2564 ระบุ

 

โรงเรียนดังประกาศปิดตัว เลิกกิจการ เตรียมคืนเงินให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565) เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิดโรงเรียนจึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีปิดกิจการ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความวางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลป์ จิตร-เอิบ ทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือ หาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ปิดกิจการ

 

 

 

 

โรงเรียนดังประกาศปิดตัว เลิกกิจการ เตรียมคืนเงินให้ผู้ปกครอง