เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต พ.ย. นี้

กทม. ลุ้นคลายล็อก "ร้านเกม-ร้านเน็ต" หลังเด็กฉีดวัคซีนใกล้ครบ 2 เข็ม เตรียมหารือความพร้อมในการเปิดให้บริการ 15 พ.ย. นี้

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45)

เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค "ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต" พ.ย. นี้

เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต พ.ย. นี้

โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น

ในส่วนของ ร้านเกม และ ร้านอินเตอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรม ที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้

เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค "ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต" พ.ย. นี้

ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

เนื่องจากในมาตรการควบคุมโรคโควิดที่สำคัญ เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งความคืบหน้าการฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสองให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มสอง ร้อยละ 97

ขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสองระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.64

เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค "ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต" พ.ย. นี้

"จากนี้สำนักอนามัย กทม.จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดให้บริการสำหรับร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พ.ย.นี้" พญ.ป่านฤดี กล่าว

เคาะช่วงเวลาลุ้นปลดล็อค ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต พ.ย. นี้