ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"

ถึงคิวเด็กอายุ 12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ เปิดวอล์คอินฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็ก เข็มเเรก

  1พ.ย.64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศผ่านเพจ เกี่ยวกับการเปิด ให้บริการฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก ( pfizer) โดยจะเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552) พร้อมเงื่อนไขต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"
ประกาศ 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1
ชนิดวัคซีน pfizer
สำหรับ เด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี
(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552)
โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ
หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"

ขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (วอล์คอิน Walk in)
วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)
ทุกวัน ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น.
โดยผู้ปกครองมาพร้อมเด็ก
และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"

ถึงคิวเด็ก12-18ปีเเล้ว ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีด"ไฟเซอร์"