ข้อมูลดาวเทียม เผยพื้นที่ปลูกข้าว ภาคกลาง-อีสาน เสียหายเเล้วกว่าล้านไร่

GISTDA เผยข้อมูลภาพจากกลุ่มดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าว นาข้าว เสี่ยงได้รับผลกระทบอีกกว่า 9เเสนไร่ ล่าสุดเสียหายไปกว่า1ล้านไร่


    GISTDA  หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ใช้ข้อมูลภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel/ Radarsat/ Landsat  วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 2 พ.ย.64  พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ทั้งสิ้น 1,189,406 ไร่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวมีความเสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 948,315 ไร่

ข้อมูลดาวเทียม เผยพื้นที่ปลูกข้าว ภาคกลาง-อีสาน เสียหายเเล้วกว่าล้านไร่

ข้อมูลดาวเทียม เผยพื้นที่ปลูกข้าว ภาคกลาง-อีสาน เสียหายเเล้วกว่าล้านไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
 

ข้อมูลดาวเทียม เผยพื้นที่ปลูกข้าว ภาคกลาง-อีสาน เสียหายเเล้วกว่าล้านไร่
ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบคุณ

nationphoto

ฐานเศรษฐกิจ

ข้อมูลดาวเทียม เผยพื้นที่ปลูกข้าว ภาคกลาง-อีสาน เสียหายเเล้วกว่าล้านไร่