รพ.ศิริราช เปลี่ยนเงื่อนไขจองฉีด แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3

รพ.ศิริราช ประกาศ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 เผย ใครสนใจจองผ่านแอพฯได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พ.ย. 2564

วันที่ 11 พ.ย.2564 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 3 ระบุว่า ตามที่รพ.ศิริราชได้เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 โดยกำหนดเงื่อนไขให้จองผ่านแอพพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) และต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลศิริราชนั้น

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลศิริราชจึงขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากเดิม ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคที่โรงพยาบาล ศิริราช เป็น “ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคจากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย”

2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวค ครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดแอสตราเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3

4. ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-1 ธ.ค.2564 เวลา 08.00-15.00 น. (ปิดรับลง ทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5. เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
5.1 บัตรประจำตัวประชาชน
5.2 ใบรับรองได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อมที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวคครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

6.สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีนวันนั้น สอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

affaliate-2

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอพพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พ.ย.2564 โดยจะปิดรับเวลา 12.00 น.ของวันที่ 14 พ.ย.2564 หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

รพ.ศิริราช เปลี่ยนเงื่อนไขจองฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 3