เตือน 51 อำเภอ ส่งพัสดุล่าช้า น้ำท่วมกระทบหนัก

"ไปรษณีย์ไทย" แจ้งเตือน 51 อำเภอ 20 จังหวัด อาจได้รับพัสดุล่าช้า หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้กระทบการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศแจ้งการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การนำจ่ายของไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ ประกอบด้วย

- จังหวัดสมุทรปราการ : พระประแดง บางปู พระสมุทรเจดีย์
- จังหวัดนนทบุรี อ.เมือง อ.ปากเกร็ด บางบัวทอง
- จังหวัดปทุมธานี อ.เมือง อ.สามโคก
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางบาล อ.บางซ้าย
- จังหวัดอ่างทอง อ.ป่าโมก
- จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี
- จังหวัดนครราชสีมา อ.พิมาย
- จังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ
- จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.ชนบท อ.อุบลรัตน์ อ.แวงใหญ่
- จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย
- จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี
- จังหวัดนครสวรรค์ อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ
เตือน 51 อำเภอ ส่งพัดุล่าช้า น้ำท่วมกระทบหนัก

affaliate-2

- จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง
- จังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ
- จังหวัดพิจิตร อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.สามง่าม
- จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง
- จังหวัดนครปฐม อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.ดอนตูม อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล
- จังหวัดเพชรบุรี อ.บ้านแหลม
- จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ.พระแสง
- จังหวัดชุมพร อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก

เตือน 51 อำเภอ ส่งพัดุล่าช้า น้ำท่วมกระทบหนัก

ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่าช้ากว่าปกติ

เตือน 51 อำเภอ ส่งพัดุล่าช้า น้ำท่วมกระทบหนัก

affaliate-3