ตรวจสอบแล้ว หลังว่อน"พบธาตุเหล็กและโครเมี่ยม" ในแอสตร้าเซนเนก้า

ตอนนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่อง ที่มีการพบธาตุเหล็ก และ โครเมี่ยม ในวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

กรณีที่ได้มีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึง วัคซีนโควิด-19 ว่ามีการพบธาตุเหล็กกับโครเมี่ยม ในวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้านั้น จากการตรวจสอบของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พบธาตุเหล็กและโครเมี่ยม ในวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

ได้ชี้แจงว่าไม่พบรายงานในต่างประเทศว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า พบแร่ธาตุที่กล่าวมาดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000

สรุป : ยังไม่พบรายงานในต่างประเทศว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า พบแร่ธาตุที่กล่าวมา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พบธาตุเหล็กและโครเมี่ยม ในวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอบคุณ antifakenewscenter