ปภ.เตือนด่วน ประจวบฯ-10 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนด่วน ประจวบฯ-10 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินถล่ม

เมื่อเวลา 19.30 น วันที่ 19 พ.ย. 64  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) และข้อมูลฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่เคยเกิดน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีประกาศฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ในช่วงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 

 

ปภ.เตือนด่วน ประจวบฯ-10 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินถล่ม

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้แจ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 10 จังหวัดภาตใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้


1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง และสตูล


2. พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำในภาคใต้ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎรานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง


3. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่

 - บริเวณคลองบางสะพาน และคลองบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 - คลองท่าตะเภา คลองชุมพร คลองสวี และคลองหลังสวน จังหวัดชุมพร

 - แม่น้ำตาปี คลองท่าชนะ คลองไชยา และคลองกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 - คลองท่าดี และคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - แม่น้ำตรัง และคลองนาน้อย จังหวัดตรัง

 - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

 - ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา

affaliate-2

โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด 

 

ปภ.เตือนด่วน ประจวบฯ-10 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินถล่ม


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป