ตรวจสอบแล้ว ปมปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือ​ 65%

จากประเด็นที่มีการรายงานว่ามีการปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือ​ 65% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการใหม่ ซึ่งเป็นการปรับลดการเบิกค่ารักษาพยาบาลเหลือ​ 65% ที่เหลือต้องชำระเพิ่มเอง ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า

ลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือ​ 65%

ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

affaliate-2

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th  หรือ โทร. 02-127-7000

สรุป : ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือ​ 65%

affaliate-3