กกต.ย้ำเตือน ไม่ไปเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.นี้ ทำหนังสือแจ้งได้ แค่ทำตามนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารแจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าไม่ไปเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.นี้ ทำหนังสือแจ้งได้ แต่ดำเนินการตามนี้ ที่นี่มีบอกครบทำยังไง

เนื่องจากในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถูกกำหนดให้เป็น วันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งทาง กกต. มีประสงค์อยากให้คนไทยที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียตามมา ทำให้หลายคนอาจจะกังวล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครนายก อบต. อ่อนน้อมถ่อมตน ก้มกราบชาวบ้าน 3 ครั้ง ขอคะแนนเสียง
- จรุงวิทย์ ขอลาออก เลขาธิการ กกต. จ่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ไม่ธรรมดา

การยื่นเรื่องไม่ไปเลือกตั้งทำอย่างไรนั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการออกเอกสารแจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันนั้น สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รายละเอียดมีดังนี้


ส่วนการยื่นเรื่องไม่ไปเลือกตั้งทำอย่างไรนั้น ทางทีมข่าวได้สรุปรวบรวมมาให้แล้ว ซึ่งจะมีวิธีการยื่นแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งมีขั้นตอนการทำต่อไปนี้ 
1. ยื่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8
2. ทำเป็นหนังสือที่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลที่ไปเลือกตั้งไม่ได้

การยื่นเรื่องไม่ไปเลือกตั้งทำอย่างไร

เมื่อเสร็จแล้วให้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน (สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง / ผู้แทน / ไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไม่สามารถยื่นหนังสือได้ เพราะเป็นวันเลือกตั้ง)


นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญที่สามารถนำมาใช้ระบุไม่ไปเลือกตั้ง มีดังนี้
1. มีกิจธุระจำเป็น ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้
3. พิการหรือทุพลภาพ
4. เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่ได้
5. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
6. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากคูหาเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
7. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
8. เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
การยื่นเรื่องไม่ไปเลือกตั้งทำอย่างไรนั้น