ผู้สมัครนายก อบต. อ่อนน้อมถ่อมตน ก้มกราบชาวบ้าน 3 ครั้ง ขอคะแนนเสียง

แชร์ว่อน ผู้สมัครนายก อบต. เขตพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สุดอ่อนน้อมถ่อมตน ก้มกราบชาวบ้าน 3 ครั้ง ขอคะแนนเสียง

อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงวันเลือกตั้งลงคะแนนเสียง เพื่อเสาะหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่กำลังจะถึงนี้ ดังนั้นเชื่อว่า บรรดา เหล่าผู้สมัคร นายก อบต. และผู้สมัครสมาชิก อบต. จึงได้ลงพื้นที่หาคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก 

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน

อย่างล่าสุดในเขตพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาและพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ เนื่องจากปรากฏภาพ ผู้สมัครแต่ละคนต่างงัดกลยุทธ์ออกหาเสียงตามบ้านเรือนประชาชน แต่ที่มาเหนือจนโซเชียลพากันแชร์สนั่นก็คือภาพก้มกราบชาวบ้าน ซึ่งทางเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้นำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก 

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน


พร้อมทั้งระบุข้อความว่า "หาเสียง นายก อบต. โค้งสุดท้าย ที่ พิมาย โคราช ครับ … ผู้กองเขียว ร.ต.อ.วีระพงษ์ แดนพิมาย อายุ 61 ปี ผู้สมัคร นายก อบต. ก้มกราบเท้าชาวบ้าน 3 ครั้ง ขอคะแนนเสียง ระบุ จริงใจ อยากรับใช้ปชช. ระหว่างการหาเสียง นายก อบต ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา"

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน

โดยก่อนหน้านี้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พ.ย.2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ กรณีของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 

- สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
- สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
- ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
- สำหรับการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน


แต่สามารถการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

โดย เหตุจำเป็น ที่ไม่อาจเดินทางไปเลือกตั้ง มีดังนี้
- มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
- มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
- ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด
- กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 

ผู้สมัครนายก อบต.ก้มกราบชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว