ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก

ตำรวจภูธรภาค7 ชี้เเจงเเล้ว กระเเสข่าวนักเรียนนายสิบตำรวจติดโควิด 179 นาย ยอดรวมล่าสุดติดเชื้อเเล้ว182ราย ลามถึงเเม่ครัวเเละครูฝึก

   กรณีเมื่อวันที่ 20พ.ย.64 ที่ผ่านทาง ทางเพจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7 ได้มีรายงานข่าวสถานการณ์โควิด-19 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19) ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากและได้ตรวจพบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 7 นั้น นักเรียนนายสิบติดตำรวจโควิด ที่ปากท่อ ราชบุรี


ทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ นำโดยพล. ต. ต. อาทิชาเปาอินทร์รอง ผบช.ภ. และพล. ต. ต. ปรีดาอิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ. ๗ ขอชี้แจงให้ทราบว่าขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพล ได้ติดตามและกำชับการแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีก ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติในทุกขั้นตอน

ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินตรวจคัดกรอกเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR ให้แก่บุคลากรและนักเรียนนายสิบตำรวจทุกคนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติมาตรการโควิด-19 เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและวางมาตรการในการป้องกันในระดับต่อไปหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ภายใต้การควบคุมของตำรวจภูธรภาค ๗ ขอยืนยันว่าได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุดทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามือร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บุตรหลานของท่าน

ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึกแห่งนี้มีนักเรียน แม่บ้าน ครูฝึก และแม่ครัว อยู่ประมาณ 500 คน ในตอนนี้มีนักเรียนตำรวจติดเชื้อ 179 คน และเป็นแม่ครัว 3 คน

ตอนนี้ได้แยกออกมาเป็น 3 กลุ่ม
ผู้ที่ติดเชื้อ
ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ
 


 อัพเดตล่าสุด ในวันที่ 22 พ.ย.64 เอกสารประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7  เลขที่109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000 โทร 0 3424 5952 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7
จากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ตฝร.ภ.7)

ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก

เมื่อวันที่19 - 20 พฤศจิกายน 2564 นั้น ตำรวจภูธรภาค 7 ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้ทำการ สุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ชุดตรวจ ATK 

ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 - 20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฎว่า นักเรียน นายสิบตำรวจจำนวน 561 นาย ตรวจพบว่ามีนักเรียนนายสิบติดโควิด 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก

วันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมหารือกับ สสจ.ราชบุรี , ผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้


1.ให้บูรณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการ
ตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาในแต่ละระดับ


2. ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องจัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา


3. ระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทิ้ง และเวลากำจัดไมให้ตรงกับขยะปกติ

ตำรวจภูธรภาค7 เเจงเเล้ว นักเรียนนายสิบตร.ติดโควิด179นาย ลามหนักในศูนย์ฝึก
4. วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ


6. เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น


7. ตรวจหาเชื้อช้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด


8. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

   วันที่ 21 พ.ย.64 รพ.ปากท่อ และ ศฝร.ภ.7 ได้นำรถ X-RAY เข้ามาตรวจปอดของผู้ติดเชื้อเพื่อประเมินการรักษาในแต่ละราย และได้เตรียมพร้อมรถรับ-ส่ง ผู้ที่มีอาการที่ต้องพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 7 มีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพล ได้ติดตามและกำชับการแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิษัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุด
 

ที่มา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗